Značené turistické trasy v Českém lese

HORŠOVSKOTÝNSKO, DOMAŽLICKO A KDYŇSKO, ČESKÝ LES - DOMAŽLICKO,

HORŠOVSKOTÝNSKO

M1 (1400) Sycherák – Vytůň. K Sycheráku přichází z Přimdy a na území popisované oblasti vstupuje nad Vidicemi. Odtud prochází lesními cestami Sedmihoří až na rozcestí turistických cest pod Chlumem, kde navazuje na Z2 a M2. Celková vzdálenost ze Sycheráku 10,5 km. Dále pokračuje lesní cestou do Mezholez (2,5 km) a odtud po silnici do Semněvic (3 km), dále přes Pocinovice do Bukovce (4,5 km) a přes Malý Malahov do Puclic se starou tvrzí (4,5 km). Po dalších 4 km prochází Staňkovem a odtud přes hradiště Holubí hlava pokračuje lesy k rozcestí turistických cest ve Výtůni (2,5 km), kde se napojuje na další značení. Celková délka 31,5 km.

M2 (1437) Poběžovice – rozcestí pod Chlumem. Téměř celou svojí trasou prochází popisovaným územím, do něhož vstupuje za Poběžovicemi u Sedlce (4 km). Odtud nás dovede po 3,5 km na Štítarské hradiště s kostelem, odtud je výhled po okolní krajině a do blízkých Tasnovic se zbytky vodní tvrze. Ze Štítar sestoupí do Oplotce (2 km) a pokračuje k opuštěnému dvoru Nasetice (2,5 km). Po dalších 2 km projde Mířkovem a po hrázi prostředního z Mířkovských (dříve Kotěchovských) rybníků vstoupí do lesů Sedmihoří. Zde je veden lesními cestami kolem tzv. ručiček – balvanu s textem a reliéfem dvou rukou, který je od Mířkova vzdálen 3 km. Pokračování cesty nás po 3 km přivede na rozcestí pod Chlumem, kde se napojuje ma M1 a Z2. V Sedmihoří také protíná značku ŽL1, která je zároveň trasou značené naučné stezky Sedmihoří. Z rozcestí pod Chlumem odbočuje místní značení k tzv. kamenným mísám (0,5 km). Celková délka 23 km.

Z1 (3621) – značená také E6.Rozcestí Na soutoku – Horšovský Týn – Domažlice. Cesta vychází z lesního rozcestí při soutoku Hořiny a Skapeckého potoka severně od Všekar. Místo leží na hranici okresů Domažlice a Plzeň jih. Do Všekar přichází po 2,5 km, odtud vede kolem zpustlého poutního kostela sv. Barbory do Bukovce se zachovaným románsko-gotickým kostelem (4,5 km). Po dalších 2 km prochází Malým Malahovem, odtud pokračuje silnicí do Semošic a při Radbuze vede do Horšovského Týna k nádraží (8,5 km). Odtud pokračuje okresní silnicí přes Dolní Valdorf (3,5 km) a Němčice na vrch Baldov nad Domažlicemi (7 km) a po 1,5 km končí v Domažlicích. Celková délka 29 km.

Z2 (3606) Rozcestí pod Chlumem – Bělá nad Radbuzou. Z rozcestí pod Chlumem v Sedmihoří vede společně s M1 na rozcestí pod Racovkým vrchem (1,5 km) a dále do Vidic (2 km). Zde se napojuje na okresní silnici a prochází zapomenutými vesničkami Přes (3 km), Babice (1 km), Černá Hora (1,5 km), Čečín (1 km) a končí v Bělé nad Radbuzou u nádraží (3 km). Celková délka 13 km.

ŽL1 (6653)  Horšovský Týn – Sedmihoří. Cesta vychází od nádraží v Horšovském Týně a údolím Křakovského potoka postupuje k Sedmihoří. Nejprve prochází zámeckým parkem a po 4,5 km vstupuje do vsi Kocourova, odtud pokračuje do Dolního Metelska (1,5 km) a Křakova s opraveným kostelem (3 km). Po dalších 3 km se na hrázi Mířkovského rybníka stýká s M2. Dále prochází souběžně s trasou značené naučné stezky Sedmihoří. Celková délka 12 km.

 

DOMAŽLICKO A KDYŇSKO

Č1 (0225) Česká Kubice – Nýrsko. Vychází z České Kubice a na území vstupuje po 9 km u Mlýnečku. Po dalších 4 km prochází prostorem zanikající osady Studánky. Odtud sestupuje po 1 km ke známému kostelíku sv.Václava na Brůdku. Z údolí mezi Brůdkem a Hájkem stoupá 3 km pěšinou na Tanaberk k poutnímu kostelu Svaté Anny. Po dalších 4,5 km přichází na rozcestí nad Novou Vsí, odkud je rozhled na pásma Českého lesa a bavorského Hoher Bogenu. Chodská Lhota je odtud vzdálena 2,5 km. Značka dále pokračuje přes Štefle hlubokými lesy na Orlovice (4,5 km) a končí v Nýrsku (7,5 km).  Celková délka 34 km.

Č2 (0217) Domažlice – Klatovy. Vychází z domažlického náměstí a směřuje přes Bořice a Zahořany na Podzámčí pod Rýzmberk (10 km). Odtud pokračuje lesy na hradisko Příkopy (1,5 km), prochází pod hradem Nový Hejštejn (odbočka ke zřícenině 0,5 km), a lesy směřuje ke zbytkům hradu na Velkém Kouřimu 8 km. Po dalších 3 km prochází v těsné blízkosti hradu Pušperku, který je položen na okrese Klatovy. Celková délka 35,5 km.

M1 (1411) Domažlice –Švihov. Vychází z domažlického náměstí ve směru na Chrastavice (3 km). Za vsí prochází lesem s významným mohylovým pohřebištěm milavečské kultury a vstupuje do vsi Milavče (4 km). Po okresní silnici směřuje do vsi Hradiště (5 km), odtud stoupá na zalesněný hřeben Chudenické vrchoviny se zříceninami hradu Netřeb (2,5 km). Zde se napojuje na Z1 a ŽL1. Dále směřuje přes Všepadly a Košenice do Chudenic, které již leží na okrese Klatovy a pokračuje do Švihova. Celková délka 34 km.

M2 (1411) Domažlice – Všeruby. Z domažlického náměstí vede do Nevolic 2,5 km a přes Mrákov do Starého Klíčova 4 km, dále na rozcestí u Štítovek 3,5 km, kde se křižuje s Č1. Z rozcestí směřuje pohraničními lesy do Všerub, zde přechází státní hranici a napojuje se na německé turistické značení (6 km). Celková délka 16 km.

M3 (1426) Kdyně – Klatovy. Z kdyňského náměstí stoupá lesy na Branišov (3,5 km), zde se otevírají rozhledy na pohraniční pásma Šumavy a Českého lesa. Dále vede po hřebeni na Modlín (2,5 km) a z lesů vystupuje teprve u Nové Vísky (3,5 km). Zde opouští území okresu a pokračuje na Klatovy (12,5 km). Celková délka 22 km.

M4 Orlovice – Nýrsko. Ve skutečnosti zelená E6. Z Orlovic sestupuje cesta lesem do Hadravy (3,5 km) a pokračuje do Nýrska (3 km). Končí na nádraží v Nýrsku (1km). Celková délka 7,5 km.

Z1 (3620) Netřeby – Klatovy. Začíná u zřícenin hradu Netřeb na rozcestníku značených cest. Sestupuje lesem do Úboče (2,5 km) a přes Starou Huť vede do Němčic (2,5 km). Odtud stoupá pod zříceniny hradu Nový Herštejn 2,5 km (značená odbočka), pokračuje lesem k chatě a rozhledně na Korábu (1,5 km). Další trasa směřuje hlubokými lesy do vsi Úlíkov 4,5 km a Vílov (1,5 km), zde opouští popisované území a pokračuje přes Tupadly a Tajanov do Klatov (14,5 km). Celková délka 29,5 km.

Z2 (3608) Kdyně – Podzámčí. Vychází z nádraží Kdyně a přes Prapořiště vede do Starce (2,5 km) a Kouta na Šumavě (2,5 km). Z Kouta stoupá lesem ke zříceninám hradu Rýzmberk (3,5 km) a odtud sestupuje do vsi Podzámčí (0,5 km). Celková délka 9 km.

Z3 (3669) Kdyně – Nová Ves. Krátká spojka vychází z Kdyňského náměstí a směřuje do Brnířova (1,5 km) a u Nové vsi vzdálené 3,5 km se napojuje na Č1. Celková délka 5 km.

Z4 (3619) Modlínské rozcestí – Pocinovice. Na modlínském rozcestí se odděluje od M2 a lesy nad loučimským židovským hřbitovem klesá do Libkova (3 km). Dále směřuje přes poutní kapli u Dobré vody (1,5 km) do Pocinovic (2 km). Celková délka 6,5 km.

Z5 (3622) Chotěšov – Pušperk. Vychází z Chotěšova (okres Plzeň jih), teprve po 22 km u vísky Háje, pokračuje přes Těšovice (3 km) do Zichova (2 km). Chudenice, vzdálené 5 km, leží na okrese Klatovy. Cesta končí na nedalekém hradu Pušperk (6,5 km). Celková délka 36,5 km.

Žl1 (6629) Rozcestí pod vrchem Čepicí – Osvračín. Z rozcestí pod vrchem Čepicí u Nové Vsi, kde se napojuje na Č1, sestupuje do Prapořišť (2 km) a dále do Kdyně na náměstí (1,5 km). Odtud stoupá na Podzámčí (3 km). Dále směřuje lesy do Úlíkova (4 km) a po zalesněném hřebenu Chudenické vrchoviny přichází ke zříceninám hradu Netřeb (4 km). Od zříceniny sestupuje do Kanic se zámkem (2,5 km) a pokračuje kolem pustého dvora Květkovice (2 km) do vsi Mimov (2,5 km). Po dalších 2 km končí v Osvračíně na železniční zastávce. Celková délka 23,5 km.

Žl2 Němčice – Mezholezy – Nový Herštejn. Trasa je vyznačena značkami, ale směrovací ukazatele zatím chybí.

Žl3 (6640) Bezpravovice – Velký Kouřim. Krátká trasa spojuje M1 a Č2. Značka stoupá lesy ke zbytkům hradu ve Velkém Kouřimu. Celková délka 3 km.

Žl4  (6630) Dobříkov – Kdyně. Značka vychází ze železniční zastávky Dobříkov a stoupá přes Branišov (2 km) na Koráb (1,5 km) a odtud sestupuje lesy do Kdyně (3 km). Celková délka 6,5 km.

Žl5 (6647) Loučim – rozcestí nad židovským hřbitovem. Vede ze železniční zastávky Loučim při okraji lesa k židovskému hřbitovu. Nad ním se napojuje na Z4. Celková délka 2 km.

Žl6 (6631) Švihov – Jezvinec. Vychází ze Švihova a na území vstupuje teprve po 31,5 km v Pocinovicích. Odtud stoupá lesy do Orlovic (3,5 km), dále směřuje na vrchol zalesněného Jezvince (2 km). Celková délka 37 km.

Žl7 (6266) Domažlice – Hrádek. Z Domažlického náměstí vstupuje na vrch Baldov (2,5 km). Odtud sestupuje do Luženiček (2 km) a Luženic (1 km). Pokračuje do Draženova (2,5 km) a k Dobré Vodě (1,5 km). Po dalších 2,58 km vystupuje na vrch Hrádek se sochou Jana Sladkého Koziny a restauraci. Celková délka 11 km.

 

ČESKÝ LES - DOMAŽLICKO

Převážná většina turisticky značených tras, zejména v sz. oblasti domažlické části Českého lesa, byla vyznačena teprve v průběhu r. 1991 a 1992. Tyto nové trasy, vedené dříve nepřístupnými oblastmi, nemají dosud přidělena celostátní číselná označení turistických cest. Popisovanou oblastí prochází 24 značených turistických  tras.

Č1 Brůdek – Železná. Nejdelší z tras prochází podélně celým popisovaným územím a přináší poznání všech nejznámějších koutů této oblasti. Na území Českého lesa vstupuje u vsi Brůdku. Prochází lesy nad Spálencem, Českou Kubicí a stoupá hlubokými lesy pod vrchol Čerchova. Pokračuje nad Capartice, za nimiž vystupuje na hřeben Haltravy, kterým prochází v délce 8 km. Po 2 km dosahuje zříceniny hradu Starý Herštejn (878 m.n.m.) Odtud sestupuje do vsi Závist, prochází osadou Rybník a stoupá do lesnatých prostorů Medvědích hor, kde v minulosti pracovalo několik skláren. Po delším namáhavém výstupu dosáhne plešské planiny se zbytky zaniklé vsi Pleš. Odtud pokračuje při státní hranici do Železné a dále na Dianu, ležící již na okrese Tachov. Na trasu Č1 se napojují modře značené trasy, které směřují k hraničním přechodům. Celková délka 52,5 km.

Č2 Domažlice – Výhledy. Vede z Domažlic a prochází známými chodskými místy, Újezdem, Hrádkem, Trhanovem a Klenčím pod Čerchovem. Na Výhledech se napojuje na síť turistických značek, které směřují do centrální části Českého lesa. Celková délka 10,5 km.

Žl3 Bělá nad Radbuzou  – Poběžovice. Vychází od nádraží v Bělé nad radbuzou, stoupá lesní cestou ke vsi Ostrov, kterou míjí a napojuje se na silnici klesající do obce Rybník. Zakrátko odbočuje vlevo na lesní cestu směřující k šidlákovské silnici. Po silnici vstupuje značení do prostoru zaniklé vsi Korytany, která ležela v polovici značené trasy. Odtud prochází po hřebeni Pivoňských hor, vystupuje na obtížně přístupný vrchol Lysé hory a prudce klesá do Pivoně. Odtud vede po silnici přes Mnichov a Hvožďany do Poběžovic, kde končí na nádraží. Celková délka 22 km.

Žl4 Postřekov – Výhledy. Vychází od železniční stanice Postřekov, prochází vsí Díly a strmým výstupem dosahuje hřeben Haltravy. Z vrcholu Sádku (854 m.n.m.), kde ji křižují další značky, klesá do prostoru Výhledů. Celková délka 9 km.

Žl5  U tzv. “chýšky“, nebo “chaloupky“ se odpojuje z Č1 a lesní cestou přes Českou studánku sestupuje do prostoru hraniční vsi Folmava, kde se napojuje M13 a s ní na bavorské turistické značení. Celková délka 5 km.

Žl6 Klenčí pod Čerchovem – Česká Kubice. Z klenečské železniční zastávky pokračuje přes Klenčí a Chodov na Pec. Odtud lesními partiemi do České Kubice. Celková délka 10,5 km.

Žl7 Trhanov – Domažlice. Vede z trhanovské železniční zastávky na Pilu, prochází rekreační oblastí koupaliště Babylon, oblastí klidu Zelenovské rybníky a pokračuje přes Vavřinec do Domažlic. Celková délka 10 km.

Modře značené trasy spojují většinou dálkovou značku Č1 s přechody na česko-bavorské hranici.

M8 2 km severně za obcí Železnou se odpojuje z Č1 a směřuje na hranici, kde se u Berglohe napojuje na německé turistické značení. Celková délka 1,5 km.

M9 Železná – Bělá nad Radbuzou. Z prostoru hraničního přechodu Železná – Tillyschanz, prochází zaniklými osadami sudetských Němců, Ruštejnem, Valdorfem a Karlovou Hutí do Smolova, odtud po silnici do Bělé, kde na nádraží končí. Celková délka 13 km.

M10 Z obce Rybník směřuje na dosud plánovaný hraniční turistický přechod Švarcava Schwarzach. Celková délka 3,5 km.

M11 Vychází z křižovatky značených turistických cest pod Čerchovem. Prochází pod vesničkou Černá řeka, kde se napojuje na silnici ke hraničnímu přechodu Lísková-Höll. Celková délka 7 km.

M12 Krátká spojnice se značným převýšením vedené lesy mezi Pecí a rozcestím pod Čerchovem. Celková délka 2,5 km.

M12/a Pouze krátká spojnice mezi Výhledy a Caparticemi. Celková délka 1,5 km.

M13 Vycházková trasa vedená z Babylonu lesy, při uměle vytvořeném toku Teplé Bystřice do České Kubice a dále na státní hranici. Napojení na Z20. Celková délka 9,5 km.

M14 Vychází z náměstí v Domažlicích a pokračuje přes Nevolice do Mrákova. Za vsí Starý Klíčov vstupuje do příhraničních lesů a napojuje se na silnici do Všerub, prochází hraničním přechodem Všeruby – Neuaigen, končí na německé celnici, kde se napojuje na německé značení. Celková délka 16 km.

M15 Vychází z rozcestí při kapli u Dobré vody, prochází Klenčím a stoupá kolem lyžařské sjezdovky na hřeben Haltravy, kde se napojuje na další značky. Celková délka 7,5 km.

M16 Vychází z Poběžovic směrem na Šitboř a odtud lesy do prostoru zaniklé obce Valtířova, kde se napojuje na Z 18. Celková délka 6 km.

Z17 Státní hranice – Bělá nad Radbuzou. Vychází z turistického hraničního přechodu při německém  Fridrichshängu. Prochází zaniklou Pleší a dalšími pustými vesnicemi Valdorfem, Karlovou Hutí a Růžovem do Bělé nad Radbuzou. Většinou vedena hlubokými opuštěnými lesy. V minulosti zde býval kraj sklářů. Celková délka 17,5 km.

Z18 Vychází z postřekovské železniční stanice, za vsí vstupuje do půvabného údolí Mlýneckého potoka. Prochází zaniklými vesnicemi Valtířovem a Skláři. Odtud pokračuje na Pivoň, vrací se k Vranovu a stoupá do sedla pod hradem Starý Herštejn, kde se napojuje na hřebenovku Č1. Celková délka 10,5 km.

Z19 Spojnice, vedená lesy ze hřebene Haltravy přes Jindřichovu Horu do Černé Řeky, kde se napojuje na M11. Celková délka 3 km.

Z20 Ve vzdálenosti 1,5 km za Folmavou se odděluje ze Žl5 a po krátkém výstupu klesá do hluboké kotliny Chladné Bystřice se zanikajícími zbytky sklářské osady Bystřice. Odtud namáhavý výstup ke státní hranici a hraničnímu přechodu U tří znaků, kde se napojují bavorské značené stezky. Z20 pokračuje dál po státní hranici až na rozcestí pod Čerchovem, kde se napojuje na další značení. Celková délka 10 km.

Z21 Vychází z klenečské železniční stanice a tzv. Baarovou stezkou vystupuje na Výhledy. Odtud pokračuje na Pec a do rekreační oblasti Babylonu. Končí na železniční stanici Hadrovec. Celková délka 11,5 km.

Z22 Tvoří pouze spojnici mezi Z 21 a Z 23. Spojuje Babylon s křižovatkou turistických cest nad Starou Hutí u Salky. Celková délka 3 km.

Z23 Z Domažlic stoupá na Vavřinec, odtud sestupuje do Pasečnice. Ze staré Pasečnice prochází lesy kolem Salky na Spálenec. Celková délka 13 km.

Z24 Vychází z Herštejnských Chalup, lesy sestupuje do údolí Nemanického potoka. V místech zaniklé vsi Lískovec odbočuje ze silnice na lesní cestu vedenou do prostoru zaniklé vsi Pila, dále prochází zaniklými obcemi Úpor a Lučina (Grafenried). Končí na státní hranici u německé obce Untergrafenried. Celková délka 11 km.

Datum vložení: 5. 6. 2019 11:15
Datum poslední aktualizace: 5. 6. 2019 11:25
Autor: Správce Webu

TJ Start Bělá

TJ Start Bělá

Domažlický deník

logo

Mohlo by Vás zajímat

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
1
15 16 17 18 19 20
2
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuální počasí

dnes, pátek 12. 4. 2024
zataženo 19 °C 7 °C
sobota 13. 4. zataženo 21/9 °C
neděle 14. 4. slabý déšť 19/10 °C
pondělí 15. 4. slabý déšť 11/8 °C

Monitorování počasí a stavu vody na Radbuze